Köp


Färdiga motiv med färdigt pris! 
Hör av dig för att boka tid till något av dessa motiv! 

Pris 800:- (ca 10-15cm)
Placering: Valfritt

Pris: 2.000:-
Placering: Insida underarm

Pris: 2.000:-
Bredd: Som ett A4

Pris: 1.200:-
Storlek: ca 10-15cm

Pris: 1.200:- (ca 15-20cm)
Placering: Valfritt

Pris: 2.000:- (30cm)
Placering: Rygg/svank